The Board Members were elected on the Annual Meeting 6th March 2018

Chairman and Deputy chairman

The Board elects the Chairman/Deputy Chair from the Board Members on the first Board Meeting after the Annual Meeting.

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold -  Chairman

Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge - Deputy Chair


The Full Board

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold   

Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge                                                                 

Anne Høgalmen, Conoco Philips

Lise Sunsby, Bane Nor 

 Kristin Fagerhaug, Norges Bank 

Ingunn Elverhøi Bøyum, Equinor

Richard Karlsen, Nordea Bank

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
Esso Norge
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF