The Board Members were elected on the Annual Meeting 16. March 2017

Chairman and Deputy chairman

The Board elects the Chairman/Deputy Chair from the Board Members on the first Board Meeting after the Annual Meeting.

Henning Verløy, Telenor Eiendom,  Chairman

Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions, Deputy Chair


The Full Board

 

  • Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions
  • Torill Marsteen Dragsnes, Statsbygg
  • Kristin Fagerhaug, Norges Bank
  • Atle Alvestad, Statoil
  • Henning Verløy, Telenor Eiendom
  • Arnt-Erik Hansen, DNB
  • Trond Smogeli, Sykehuset Østfold

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
Esso Norge
DNB
Statoil
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Sykehuset Innlandet HF
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens Vegvesen Region Vest
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehuset Østfold
Helse Stavanger HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF