The Board Members were elected on the Annual Meeting 14th March 2019

Chairman and Deputy chairman

The Board elects the Chairman/Deputy Chair from the Board Members on the first Board Meeting after the Annual Meeting.

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold -  Chairman

Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge - Deputy Chair


The Full Board

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold   

Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge                                                                

Lise Sunsby, Bane Nor

Ingunn Elverhøi Bøyum, Equinor

Alain Clerambault, Norges Bank 

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehusbygg HF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF