The Board Members were elected on the Annual Meeting 16. March 2017

Chairman and Deputy chairman

The Board elects the Chairman/Deputy Chair from the Board Members on the first Board Meeting after the Annual Meeting.

Henning Verløy, Telenor Eiendom,  Chairman

Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions, Deputy Chair


The Full Board

 

  • Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions
  • Torill Marsteen Dragsnes, Statsbygg
  • Kristin Fagerhaug, Norges Bank
  • Atle Alvestad, Statoil
  • Henning Verløy, Telenor Eiendom
  • Arnt-Erik Hansen, DNB
  • Trond Smogeli, Sykehuset Østfold

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
Esso Norge
DNB
Statoil
Halliburton
Siemens AS
Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Sykehuset Innlandet HF
Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens Vegvesen Region Vest
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Oslo Kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Technopolis
Ferd Eiendom
Helse Bergen HF
Sykehuset Østfold
Helse Stavanger HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester